pamoka

pamoka
pamoka statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pagrindinė mokymo forma, ribojama laiko vieneto, per kurį kolektyvas arba individas mokomas įsisavinti mokymo programos dalį. Pamoką, kaip mokymo formą, pirmasis pagrindė ir į mokyklos praktiką XVII a. įvedė čekų pedagogas J. A. Komenskis. Pamokos teoriją XIX a. išplėtojo J. F. Herbartas ir jo mokykla. J. A. Komenskio ir J. F. Herbarto pažiūromis rėmėsi ir XX a. pedagogai. atitikmenys: angl. lesson vok. Unterrichtsstunde rus. урок

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • pamoka — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Mokymo vienetas per laiko vienetą. Mokymo vienetu laikoma užduotis, kurią mokinys turi atlikti, pvz., išmokti skambinti pjesę, pratimą. Kartais pamoka sutampa su mokymo vienetu (darbų, muzikos, piešimo,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • pamoka — pamokà sf. (3b), pãmoka (1) 1. pamokymas, pasimokymas, patirtis: Šis atsitikimas buvo jam gera pamokà DŽ. Neužmirškite sunkiųjų Antrojo pasaulinio karo pamokų sp. Ir pãmokos neturi da žmonės! Vlkv. Neturėjo geros pãmokos Blnk. Pakliuvo, gavo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamoka — pamokà dkt. Mókytoja vẽda lietùvių kalbõs pãmoką …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pamoka — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pagrindinis planingai ugdančio mokymo darbo vienetas, į kurį įeina tam tikro žinių kiekio mokiniams perteikimas, kurių nors gebėjimų ar įgūdžių lavinimas ir jau anksčiau išmoktų dalykų mokėjimo …   Sporto terminų žodynas

  • pamoka — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pagrindinė mokymo forma; laikas, skiriamas užduočiai (užduotims) mokyti(s). atitikmenys: angl. lesson vok. Unterrichtsstunde, f rus. урок …   Sporto terminų žodynas

  • atviroji pamoka — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Metodinio darbo forma, kai mokytojas, specialiai pasirengęs, veda pamoką, kurią stebi kiti mokytojai. Stebėta pamoka įvairiais aspektais analizuojama, vertinama ir, jeigu įvertinama kaip pavyzdinė, perimama… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • įvadinė kūno kultūros pamoka — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pamoka, kurioje mokiniai supažindinami su būsimųjų pamokų turiniu, uždaviniais, programos reikalavimais, pamokų vieta (sporto baze). Įvadinė kūno kultūros pamoka rengiama trimestro pradžioje… …   Sporto terminų žodynas

  • kontrolinė kūno kultūros pamoka — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pamoka, kurioje tikrinamos ir įvertinamos mokinių kūno kultūros žinios, gebėjimai. atitikmenys: angl. testing physical education lesson vok. Prüfungslektion, f rus. контрольный урок физической… …   Sporto terminų žodynas

  • kompleksinė kūno kultūros pamoka — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pamoka, kurioje vyrauja dvi ar daugiau rengimo rūšių: fizinis ir techninis, techninis ir taktinis. atitikmenys: angl. complex lesson in physical education vok. Komplexstunde für Körperkultur, f …   Sporto terminų žodynas

  • kūno kultūros mokymo pamoka — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Pamoka, kurioje mokiniai supažindinami su naujais judesiais, veiksmais, jų deriniais ir jų mokoma. atitikmenys: angl. instruction lesson vok. Lehrstunde, f rus. урок обучения физической… …   Sporto terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”